Nasi kliencie w sprawach związanych z wypadkiem w pracy | MEDIATOR
Prezentujemy Państwu kilka przykładowych spraw związanych z wypadkami w pracy wraz z wynikami naszego postępowania odszkodowawczego. Informacje są fragmentaryczne, lecz najistotniejsze gdyż z uwagi na dobro naszych klientów szczegóły nie mogą być prezentowane.
Zgłoś szkodę                              
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
Wypadek w pracy. Pracownik fizyczny w wyniku wypadku doznał rozstroju zdrowia wymagającego długotrwałego leczenia. Roszczenie to 120.000 zł odszkodowania i zwrot poniesionych kosztów na rzecz poszkodowanego pracownika. Postępowanie przeciwko ubezpieczycielowi, który przyjął odpowiedzialność trwa przed sądem cywilnym od V.2009r. Czas trwania całego postępowania: brak oceny. Oczekiwany efekt: zasądzenie odszkodowania i kosztów.
Wypadek w pracy. Pracownik fizyczny na budowie. Uszczerbek w wyniku wypadku - 28%. Zasądzone odszkodowanie - 40.000 zł. Postępowanie przeciwko pracodawcy, gdyż brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Z tego samego powodu zasądzona niższa kwota odszkodowania niż gdyby powództwo kierowane było przeciwko ubezpieczycielowi. Czas trwania procesu - 2 lata.
Wypadek w pracy ze skutkiem śmiertelnym. Poszkodowany pracownik fizyczny na budowie. Zasądzone odszkodowanie od ubezpieczyciela łącznie 250.000 zł i 2 renty. Czas trwania procesu - 1,5 roku. Uznanie wyroku przez ubezpieczyciela bez apelacji.
Wypadek przy pracy na terenie Niemiec u Polskiego pracodawcy. Poszkodowany pracownik fizyczny na budowie. Zawarta ugoda przed sądowa na 65.000 zł. Upływ czasu od wysyłki roszczenia: 1/2 roku. Poszkodowany nie zainteresowany powództwem sądowym.
Wypadek przy pracy. Poszkodowany - pracownik fizyczny w ramach zawartej umowy-zlecenie. Po roku negocjacji od wysyłki roszczenia zawarto ugodę z ubezpieczycielem na 45.000 zł i zwrot kosztów. Ustalona odpowiedzialność na przyszłość nie zamyka dalszego powództwa o odszkodowanie.
Wypadek w pracy. Sporna kwestia odpowiedzialności pracodawcy. Utrata dłoni i palców. W wyniku trwającego 1,5 roku postępowania przed sądem cywilnym uzyskano zadośćuczynienie 90.000 zł i rentę wyrównawczą. Ustalono częściową odpowiedzialność na przyszłość nie zamykającą dalszego dochodzenia odszkodowania.
Wypadek w pracy. Poszkodowany to pracownik fizyczny - stolarz. Utrata palców ręki i inne obrażenia. W wyniku ? rocznej negocjacji z ubezpieczycielem zawarto ugodę łącznie na 50.000 zł. Poszkodowany nie był zainteresowany dochodzeniem praw przed sądem. Ugoda zamyka drogę dalszego dochodzenia odszkodowania przed sądem cywilnym.
Wypadek w pracy. Prawdopodobne przyczynienie poszkodowanego. Rozległe złamanie lewej kończyny i inne obrażenia. W wyniku rocznych negocjacji zawarto ugodę z ubezpieczycielem łącznie na 50.000 zł oraz zwrot kosztów i 5-cio krotności renty uzupełniającej. Ustalono odpowiedzialność na przyszłość nie zamykającą dalszego dochodzenia odszkodowań.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej