Wypadek przy pracy, wypadki w pracy, odszkodowanie za wypadek | MEDIATOR
Wypadki przy pracy mogą powodować obrażenia ciała lub śmierć. KAŻDEMU kto odniósł je z winy osób trzecich należy się odszkodowanie ! Jest to dodatkowe odszkodowanie, niezależne od ZUS ! O odszkodowanie na rzecz poszkodowanego występujemy przeciwko pracodawcy lub jego ubezpieczycielowi. Zgoda jest warunkiem podjęcia się sprawy. Nawet, jeżeli poszkodowany pracownik posiadał dobrowolne ubezpieczenie pracownicze lub inną dobrowolną polisę o odszkodowanie można wystąpić.

Spełnione muszą być jednocześnie warunki, aby podjąć działania:
 • sporządzony protokół powypadkowy BHP
 • pracownik poszkodowany nie był winny wypadku
 • ZUS uznał to jako wypadek w pracy
 • zgoda poszkodowanego na występowanie przeciwko pracodawcy


Najistotniejszym jest protokół BHP. Wynikająca z niego wina poszkodowanego zmniejsza szanse na dochodzenie odszkodowania. Dlatego należy zadbać, aby był należycie sporządzony, a opisane szczegóły, zeznania świadków i inne okoliczności były zgodne z prawdą. Należy także udokumentować skutki takiego wypadku, koszty i straty poniesione. Resztę dokumentacji gromadzimy wspólnie. Znacznie trudniej jest gdy chodzi o śmierć w wyniku obrażeń. Wynik postępowania prowadzonego przez Prokuraturę lub wyrok Sądu decydują często o powodzeniu uzyskania odszkodowania na rzecz osób uprawnionych.
Zgłoś szkodę                              
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org

WYPADEK PRZY PRACY - TYPOWE PROBLEMY UNIEMOŻLIWIAJCE UZYSKANIE ODSZKODOWANIA
 • Protokół BHP, z którego wynika wina poszkodowanego.
 • Pracownik poszkodowany w wypadku nie jest zainteresowany występowaniem przeciwko pracodawcy.
 • Zawarto ugodę z winnym pracodawcą lub jego ubezpieczycielem.
 • ZUS nie uznał tego za wypadek w pracy.
 • Poszkodowany nie miał zawartej umowy o pracę (lub umowy-zlecenie) i był tego świadomy.
 • Brak obrażeń w wyniku wypadku u poszkodowanego.
 • Działania poszkodowanego na własną rękę bez konsultacji prawnej.


NASZE USŁUGI
Reprezentujemy poszkodowanego występując przeciwko pracodawcy lub przeciwko jego ubezpieczycielowi. Jeżeli polubowne postępowanie nie doprowadza do oczekiwanego rezultatu kontynuujemy dochodzenie przed sądem. Wówczas zapewniamy zastępstwo procesowe etatowymi radcami prawnymi. Dla potrzeb dochodzenia praw odszkodowawczych, dokumentację przygotowujemy wspólnie lub wskazujemy jak należy ją zgromadzić. W ramach umowy poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów, a dopiero po wyegzekwowaniu odszkodowania. Nasza obsługa prawna zapewnia:
 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
 • spotkanie z osobą poszkodowaną w celu wstępnej analizy przypadku,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • organizowanie konsultacji medycznych w współpracujących placówkach,
 • informowanie klienta o przebiegu sprawy,
 • stały kontakt klienta z pełnomocnikiem reprezentującym poszkodowanego poprzez bezpłatną infolinię 800 43 04 04 lub 505 341 555 lub mailem [email protected],
 • powiadamianie o istotnych w sprawie krokach,
 • pełną i nieodpłatną obsługę sądową.

Choć z pozoru czynności takie wydają się proste i oczywiste w rzeczywistości pomoc prawna będzie Państwu potrzebna.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej